Sodium disulfite (sodium metabisulfite)

Mô tả

Thông tin sản phẩm

Tên khác: Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite

Mã hàng:106528

Mã CAS: 7681-57-4

Công thức: Na₂O₅S₂

Khối lượng: 190.11 g/mol

Ứng dụng: Dùng cho phân tích

 

 

 

 

Contact Me on Zalo