Sodium borohydride

Mô tả

Thông số kỹ thuật

Hàm lượng ≥ 98.0 %
   

Thông tin lý tính

Điểm sôi 500 °C
Tỉ trọng 0.82 g/cm3 (20 °C)
Điểm nóng chảy >360 °C
pH 11 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Áp suất hơi <1 hPa (25 °C)
   

Bảo quản

Điều kiện bảo quản Dưới +30°C.

 

Thông tin sản phẩm

Tên khác Sodium tetrahydridoborate
Mã hàng 806373
Mã CAS 16940-66-2
Công thức NaBH₄
Khối lượng phân tử 37.83 g/mol
Ứng dụng Dùng cho phân tích
Contact Me on Zalo